Om Algade 5

Denne gamle bevaringsværdige bygning fra sidst i 1800-tallet er delvist bygget af kalksten fra den stevnske undergrund, som mange andre huse her i Kalklandet. Ydermere har selve lokalerne hér i Algade 5, en rigtig spændende historie…

Vidste du for eksempel, at Algade 5 har huset Store Heddinge Bank i 1930´erne, har været politistation under 2. Verdenskrig og Dagbladets redaktion lå her gennem 25 år.

Siden 2008 huser Algade 5, Café Algade, hvor man indendørs føler sig hensat til de skønne caféer i de små parisiske sidegader.

Café Algades vinkælder i bankboksen i dag og historien om Det borende X.

Én af Danmarks længst varende uopklarede kriminalsager, var den legendariske pengeskabstyv, Det borende X, alias Julius Framlev drev i 16 år gæk med politiet. Han var ekspert på sit område, og han levede så stilfærdigt og regelmæssigt til daglig som grønthandler i København, at ingen mennesker havde mistanke til ham.
Ud over sit karakteristiske arbejde med pengeskabene efterlod han sig ingen spor, men politiet var aldrig i tvivl om, at det var Det borende X, når han havde været på spil. Men netop hans regelmæssige pengeforbrug satte også politiet i stand til at regne ud – næsten på dato – hvornår han ville slå til igen, men selvfølgelig ikke hvor.

I april 1931 blev det så Store Heddinge Banks tur. Banken havde dengang til huse i Algade 5, hvor ”Dagbladet” senere kom til, og hvor Café Algade er nu. Banken havde netop fået et nyt pengeskab af speciel konstruktion, og selvom det borende X arbejdede det meste af en lørdag nat, lykkedes det ham ikke at bryde det op.

Natbetjent Tornehøj, der havde vagt den nat, observerede en ældre Ford vogn, der stod parkeret ved togbanens varehus, og som forlod byen ved 4.30 tiden. Den havde vakt hans interesse, og han noterede bilnummeret i sin lommebog og videregav det til Københavns politi.

Det viste sig snart at være et vigtigt bevis. Det mislykkede kup i Store Heddinge gav nemlig politiet vished for, at man i løbet af få dage kunne vente et nyt kup fra den celebre forbryder.

Det slog til.

Natten til Store Bededag blev han pågrebet på Frederiksberg og det vigtigste bevis mod ham, var det sæt falske nummerplader, nemlig de samme, som Tornehøj havde noteret ved besøget i Store Heddinge.

Uddrag fra bogen ”Store Heddinge før og nu, bd. 2, 1994”, venligst udlånt af Stevns Lokalhistoriske Arkiv. Kopier fra bogen ”Femti danske KRIMINALSAGER fra vor tid”, Politikkens Forlag 1957.

Som et kuriosum kan nævnes, at pengeskabet, som Det borende X forsøgte sin ”ædle” kunst på, stadig står på sin gamle plads. ”Dagbladet” brugte det til gamle aviser, men i dag tjener det som en upåklagelig og sikker vinkælder her i Café Algade.